Tin cậy

Papa's Donuteria To Go!

davdavdavdavdav
28.41MB
Tải về
Tải về 50k - 250k
Phiên bản 1.0.0 2 tháng trước

Mô tả của Papa's Donuteria To Go!

Fry and serve delicious donuts in Papa's Donuteria To Go!

-- ABOUT THE GAME --

You just got a new job at Papa's Donuteria in the whimsical town of Powder Point! The pay and benefits are nice, but you took the job for that coveted Line-Jump Pass for the amusement park right outside the shop. It's not all fun and games though: Now you also have to cook delicious donuts every day for all of the crazy customers in this carnival-like town.

You'll need to prepare donuts using a variety of doughs and shapes, then toss them in the fryer and cook both sides until they're just right. Finish the delicious donuts with tasty fillings, icing, and toppings before serving them to your hungry customers. First-time visitors may just order one donut to try, but repeat customers can't get enough and will start ordering more donuts when they visit! Powder Point also celebrates different holidays year-round, so get ready to unlock new festive ingredients as you play through the holidays!

-- GAME FEATURES --

NEW FEATURES - All of your favorite features from other versions of Papa's restaurants are now available in this "To Go" game, redesigned and reimagined for smaller screens!

HOLIDAY FLAVORS - Celebrate the seasons in Powder Point with delicious holiday flavors! Your customers will order donuts with a dizzying array of seasonal ingredients. You'll unlock new donut shapes, fillings, icing, drizzles, and toppings for each holiday of the year, and your customers will love trying new tasty flavors.

SERVE SPECIAL RECIPES - Earn Special Recipes from your customers, and serve them as the Daily Special in the Donuteria! Each Special has a bonus you can earn for serving a prime example of that recipe. Master each special to earn a special prize!

CUSTOMIZE YOUR WORKERS - Play as Tony or Scooter, or create your own custom character to work in the donut shop! You can also show off your holiday spirit with a massive variety of holiday outfits and clothing for your workers. Choose unique color combinations for each item of clothing, and create your own style with millions of combinations!

SPECIAL DELIVERY - Some customers don't want to come all the way to the amusement park to get their donut fix! When you start taking phone orders, customers can call to place their donut order, and you'll hire a Driver to help take and deliver orders to their homes instead!

COLLECT STICKERS - Complete a variety of tasks and achievements while playing to earn colorful Stickers for your collection. Each customer has a set of three favorite Stickers: Earn all three and you'll be rewarded with a brand-new outfit to give to that customer!

DECORATE THE SHOP - Customize the Donuteria lobby with themed furniture and decorations for each holiday of the year! Mix and match your favorite styles, or add items that match the current holiday so customers won't mind waiting longer for their food.

CLIPPING COUPONS - Missing your favorite customer? Send them a coupon with the help of your friendly mailman, Vincent! Customers love a good deal, and will promptly arrive to order another meal. Coupons are great for completing quests for Stickers and for strategically leveling up customers!

DAILY MINI-GAMES - Play Foodini's famous Mini-Games after each workday to earn new furniture for your lobby and new clothing for your workers.

-- MORE FEATURES --

- Hands-on donut shop in the Papa Louie universe
- All new controls and gameplay features designed for touchscreens
- Multi-task between preparing, frying, filling, and topping
- Custom chefs and drivers
- 12 separate holidays to unlock, each with more ingredients
- Earn and master 40 unique Special Recipes
- 90 colorful Stickers to earn for completing tasks
- 121 customers to serve with unique orders
- Use Stickers to unlock new outfits for your customers
- 117 ingredients to unlock
Chiên và phục vụ bánh rán ngon trong Papa's Donuteria To Go!

- GIỚI THIỆU TRÒ CHƠI -

Bạn vừa có một công việc mới tại Papa's Donuteria tại thị trấn Powder Point kỳ quái! Tiền lương và lợi ích là tốt, nhưng bạn đã nhận công việc cho Line-Jump Pass đáng thèm muốn đó cho công viên giải trí ngay bên ngoài cửa hàng. Tuy nhiên, đó không phải là tất cả trò chơi và trò chơi thú vị: Bây giờ bạn cũng phải nấu những chiếc bánh rán thơm ngon mỗi ngày cho tất cả những khách hàng điên rồ trong thị trấn giống như lễ hội này.

Bạn sẽ cần chuẩn bị bánh rán bằng nhiều loại bột và hình dạng khác nhau, sau đó ném chúng vào nồi chiên và nấu cả hai mặt cho đến khi chúng vừa phải. Hoàn thành những chiếc bánh rán thơm ngon với những miếng trám thơm ngon, đóng băng và toppings trước khi phục vụ chúng cho những khách hàng đang đói của bạn. Khách truy cập lần đầu có thể chỉ cần đặt một chiếc bánh rán để thử, nhưng khách hàng lặp lại không thể có đủ và sẽ bắt đầu đặt hàng thêm bánh rán khi họ truy cập! Powder Point cũng kỷ niệm các ngày lễ khác nhau quanh năm, vì vậy hãy sẵn sàng để mở khóa các thành phần lễ hội mới khi bạn chơi qua các ngày lễ!

- TÍNH NĂNG TRÒ CHƠI -

TÍNH NĂNG MỚI - Tất cả các tính năng yêu thích của bạn từ các phiên bản khác của nhà hàng Papa đều có sẵn trong trò chơi "To Go" này, được thiết kế lại và giới thiệu lại cho các màn hình nhỏ hơn!

HOA HỒNG HOLIDAY - Kỷ niệm các mùa trong Powder Point với hương vị kỳ nghỉ ngon miệng! Khách hàng của bạn sẽ đặt hàng bánh rán với một loạt các thành phần theo mùa chóng mặt. Bạn sẽ mở khóa hình dạng bánh rán mới, trám, đóng băng, mưa phùn và toppings cho mỗi kỳ nghỉ trong năm, và khách hàng của bạn sẽ thích thử hương vị mới ngon.

PHỤC VỤ CÔNG CỤ ĐẶC BIỆT - Kiếm Bí quyết Đặc biệt từ khách hàng của bạn và phục vụ họ như Đặc biệt hàng ngày ở Donuteria! Mỗi Người đặc biệt có một phần thưởng bạn có thể kiếm được khi phục vụ một ví dụ điển hình cho công thức đó. Làm chủ từng đặc biệt để kiếm được một giải thưởng đặc biệt!

TÙY CHỈNH CÔNG NHÂN CỦA BẠN - Chơi như Tony hoặc Xe tay ga, hoặc tạo nhân vật tùy chỉnh của riêng bạn để làm việc trong cửa hàng bánh rán! Bạn cũng có thể thể hiện tinh thần kỳ nghỉ của mình với rất nhiều trang phục và quần áo ngày lễ cho nhân viên của bạn. Chọn kết hợp màu sắc độc đáo cho từng mặt hàng quần áo và tạo phong cách của riêng bạn với hàng triệu kết hợp!

GIAO HÀNG ĐẶC BIỆT - Một số khách hàng không muốn đến công viên giải trí để được sửa bánh rán! Khi bạn bắt đầu nhận đơn đặt hàng qua điện thoại, khách hàng có thể gọi để đặt hàng bánh donut và thay vào đó bạn sẽ thuê Tài xế để giúp nhận và giao đơn đặt hàng đến nhà của họ!

BỘ SƯU TẬP THU - Hoàn thành một loạt các nhiệm vụ và thành tích trong khi chơi để kiếm Nhãn dán đầy màu sắc cho bộ sưu tập của bạn. Mỗi khách hàng có một bộ ba Nhãn dán yêu thích: Kiếm cả ba và bạn sẽ được thưởng một bộ trang phục hoàn toàn mới để tặng cho khách hàng đó!

TRANG TRÍ CỬA HÀNG - Tùy chỉnh sảnh Donuteria với đồ nội thất và đồ trang trí theo chủ đề cho mỗi ngày lễ trong năm! Trộn và kết hợp các kiểu yêu thích của bạn hoặc thêm các mặt hàng phù hợp với kỳ nghỉ hiện tại để khách hàng không phải chờ đợi thức ăn lâu hơn.

CL Picks COUPONS - Thiếu khách hàng yêu thích của bạn? Gửi cho họ phiếu giảm giá với sự giúp đỡ của người đưa thư thân thiện của bạn, Vincent! Khách hàng thích một thỏa thuận tốt, và sẽ nhanh chóng đến để đặt một bữa ăn khác. Phiếu giảm giá là tuyệt vời để hoàn thành các nhiệm vụ cho Nhãn dán và để tăng cấp chiến lược cho khách hàng!

TRÒ CHƠI HÀNG NGÀY - Chơi các trò chơi mini nổi tiếng của Foodini sau mỗi ngày làm việc để kiếm đồ nội thất mới cho sảnh của bạn và quần áo mới cho công nhân của bạn.

- TÍNH NĂNG THÊM -

- Cửa hàng bánh rán thực hành trong vũ trụ Papa Louie
- Tất cả các điều khiển và tính năng chơi trò chơi mới được thiết kế cho màn hình cảm ứng
- Đa tác vụ giữa chuẩn bị, chiên, làm đầy và topping
- Đầu bếp và tài xế tùy chỉnh
- 12 ngày lễ riêng biệt để mở khóa, mỗi ngày có nhiều thành phần hơn
- Kiếm và làm chủ 40 Bí quyết đặc biệt độc đáo
- 90 Nhãn dán đầy màu sắc để kiếm tiền khi hoàn thành nhiệm vụ
- 121 khách hàng để phục vụ với các đơn đặt hàng độc đáo
- Sử dụng Nhãn dán để mở khóa trang phục mới cho khách hàng của bạn
- 117 thành phần để mở khóa

Fry and serve delicious donuts in Papa's Donuteria To Go!

-- ABOUT THE GAME --

You just got a new job at Papa's Donuteria in the whimsical town of Powder Point! The pay and benefits are nice, but you took the job for that coveted Line-Jump Pass for the amusement park right outside the shop. It's not all fun and games though: Now you also have to cook delicious donuts every day for all of the crazy customers in this carnival-like town.

You'll need to prepare donuts using a variety of doughs and shapes, then toss them in the fryer and cook both sides until they're just right. Finish the delicious donuts with tasty fillings, icing, and toppings before serving them to your hungry customers. First-time visitors may just order one donut to try, but repeat customers can't get enough and will start ordering more donuts when they visit! Powder Point also celebrates different holidays year-round, so get ready to unlock new festive ingredients as you play through the holidays!

-- GAME FEATURES --

NEW FEATURES - All of your favorite features from other versions of Papa's restaurants are now available in this "To Go" game, redesigned and reimagined for smaller screens!

HOLIDAY FLAVORS - Celebrate the seasons in Powder Point with delicious holiday flavors! Your customers will order donuts with a dizzying array of seasonal ingredients. You'll unlock new donut shapes, fillings, icing, drizzles, and toppings for each holiday of the year, and your customers will love trying new tasty flavors.

SERVE SPECIAL RECIPES - Earn Special Recipes from your customers, and serve them as the Daily Special in the Donuteria! Each Special has a bonus you can earn for serving a prime example of that recipe. Master each special to earn a special prize!

CUSTOMIZE YOUR WORKERS - Play as Tony or Scooter, or create your own custom character to work in the donut shop! You can also show off your holiday spirit with a massive variety of holiday outfits and clothing for your workers. Choose unique color combinations for each item of clothing, and create your own style with millions of combinations!

SPECIAL DELIVERY - Some customers don't want to come all the way to the amusement park to get their donut fix! When you start taking phone orders, customers can call to place their donut order, and you'll hire a Driver to help take and deliver orders to their homes instead!

COLLECT STICKERS - Complete a variety of tasks and achievements while playing to earn colorful Stickers for your collection. Each customer has a set of three favorite Stickers: Earn all three and you'll be rewarded with a brand-new outfit to give to that customer!

DECORATE THE SHOP - Customize the Donuteria lobby with themed furniture and decorations for each holiday of the year! Mix and match your favorite styles, or add items that match the current holiday so customers won't mind waiting longer for their food.

CLIPPING COUPONS - Missing your favorite customer? Send them a coupon with the help of your friendly mailman, Vincent! Customers love a good deal, and will promptly arrive to order another meal. Coupons are great for completing quests for Stickers and for strategically leveling up customers!

DAILY MINI-GAMES - Play Foodini's famous Mini-Games after each workday to earn new furniture for your lobby and new clothing for your workers.

-- MORE FEATURES --

- Hands-on donut shop in the Papa Louie universe
- All new controls and gameplay features designed for touchscreens
- Multi-task between preparing, frying, filling, and topping
- Custom chefs and drivers
- 12 separate holidays to unlock, each with more ingredients
- Earn and master 40 unique Special Recipes
- 90 colorful Stickers to earn for completing tasks
- 121 customers to serve with unique orders
- Use Stickers to unlock new outfits for your customers
- 117 ingredients to unlock

Xem thêm

Người dùng đánh giá cho Papa's Donuteria To Go!

4.33
15
5
9
4
4
3
1
2
0
1
1

Đánh giá Papa's Donuteria To Go!

Ngôn ngữ
Không có đánh giá nào trên Papa's Donuteria To Go!, hãy là người đầu tiên!

Cờ Papa's Donuteria To Go!

Cờ trusted
Hoạt động tốt 32
Cờ needs licence
Cần giấy phép 4
Cờ fake
Ứng dụng giả mạo 12
Cờ virus
Virus 0
Ảnh đại diện cửa hàng davdavdavdavdav
Cửa hàng davdavdavdavdav 28 72.12k

Thông tin APK về Papa's Donuteria To Go!

Phiên bản APK 1.0.0
Khả năng tương thích Android 2.3+ (Gingerbread)
Lập trình viên Flipline Studios
Chính sách riêng tư http://www.flipline.com/privacy.html


Tải về Papa's Donuteria To Go! APK
Tải về